Mentorschap voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet vanzelfsprekend dat zij zich goed kunnen vertegenwoordigen op persoonlijk vlak. Wat is de juiste zorg voor mij? Welke begeleiding heb ik nodig? Welke behandeling heb ik nodig?

tichting Adesse wil helpen bij het voeren van eigen regie en waar nodig vertegenwoordigen als mentor. Hiermee helpen wij de cliënt om aan de samenleving deel te nemen en te leven in de stijl waarin men dat gewend is en wenst. We gaan daarbij uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van degene van wie wij mentor zijn.

De mentor is geen eerstelijns hulpverlener, maar een regisseur van de zorg voor de cliënt, die pas in deze rol in actie komt wanneer dat nodig is (bij verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding). Goed mentorschap houdt in dat de mentor de cliënt zelf de besluiten laat nemen waartoe hij nog in staat is, hiermee bevorderen we de zelfredzaamheid.

Er is minstens elke 2 maanden contact en de cliënt wordt regelmatig bezocht. Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennis nemen van de situatie en aansluitend op de gewoonten, wensen en behoeften handelen in het belang van de cliënt.

Wanneer een cliënt mentorschap en bewindvoering heeft bij Stichting Adesse, wordt dit door 2 verschillende medewerkers uitgevoerd: 1 bewindvoerder en 1 mentor. We denken daarmee het belang van de klant op de beste manier kunnen dienen, omdat er soms “spanning” kan zijn tussen een wens van een mentor (bv. meer uitjes ter ontspanning, meer taxi-ritjes naar familie) en de aanwezigheid van de benodigde financiën (verantwoordelijkheid bewindvoerder).

 

Tarief mentorschap

OmschrijvingTarief
Mentorschap:€ 110,- per maand
Echtparen:€ 197,92 per maand
Combi mentorschap/bewind:€ 197,92 per maand
Opstarttarief:€ 621,-  (eenmalig)

Heb je een laag inkomen? Misschien is bijzondere bijstand mogelijk voor de kosten van mentorschap.