Medewerkers

Als bewindvoerder vind ik het belangrijk om transparant te zijn. Wij beheren het geld van iemand anders, dus dan is het goed om te laten zien wat je doet (door bijvoorbeeld de klant inzage te geven in de eigen geldzaken). Daarnaast probeer ik altijd begrijpelijk en duidelijk te communiceren met onze klanten.

Alie Lugtenborg

Ik ben al vele jaren actief als bewindvoerder en zet mijn opgebouwde ervaring met mensen met een verstandelijke beperking ook in als mentor en curator. Op deze manier kunnen we voor deze doelgroep een totaalpakket aan vertegenwoordiging aanbieden. We proberen bij alle beslissingen onze klanten zoveel mogelijk te betrekken. 

Zetha Nijholt

Mijn naam is Madelon Bestenbreur. Ik heb met verschillende doelgroepen gewerkt in de zorg: jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Door mijn ervaring kan ik als mentor neutraal zijn en goed kijken naar de belangen van de cliënt en die samen met de cliënt behartigen.

Madelon Bestenbreur

Mijn naam is Martin Stavleu en ik werk sinds 2012 bij Stichting Adesse als bestuurder, bewindvoerder, curator en mentor. Ik stel onze klant altijd centraal, want zij zijn ons bestaansrecht. Daarbij vind ik een ruime bereikbaarheid voor de klanten heel belangrijk. Wij zijn hun vertegenwoordiger, dus dan is het essentieel dat ze makkelijk contact met ons kunnen maken.

Martin Stavleu

Raad van Toezicht

Mijn naam is Klaas Elgersma en ik zit sinds 2013 in de Raad van Toezicht, waarvan sinds begin 2019 als voorzitter. Met veel plezier en enthousiasme draag ik graag een steentje bij aan de doelstelling van Adesse en aan een situatie, waarbij op een transparante en eerlijk manier gewerkt wordt ten behoeve van onze klanten. Zij verdienen dat.

Klaas Elgersma

Ik ben Gerdien Dijkstra. In mijn dagelijkse leven werk ik als manager kwaliteit en beleid bij Stichting De Zijlen en sinds begin 2019 ben ik lid van de Raad van Toezicht van Adesse. Wat ik ervaar bij de mensen van Adesse, is een mooie combinatie van professionaliteit en hartelijkheid. Dat Adesse een stichting is, past daar goed bij: het ondersteunen van de klanten staan voorop, niet het maken van winst. Ik wil daar de komende jaren graag een bijdrage aan leveren.

Gerdien Dijkstra

Mijn naam is Rob Gomersbach en ik ben sinds 2016 betrokken bij Stichting Adesse als lid van de Raad van Toezicht. Ik heb een achtergrond als bedrijfskundige en ben sinds 2015 docent aan de Hanzehogeschool, bij de opleiding Management in de zorg. Voor mij staat de mens centraal, waarbij alles erom heen zo goed als maar mogelijk is kan en moet functioneren. Ik ervaar een gelijke houding ook zo bij de medewerkers van Stichting Adesse.

Rob Gomersbach