Curatele

Curatel is een maatregel die iets meer bescherming biedt dan een combinatie van bewindvoering en mentorschap.

Curatele is een maatregel die iets meer bescherming biedt dan een combinatie van bewindvoering en mentorschap, maar wordt sinds 2014 alleen nog in uitzonderlijke situaties opgelegd. In veruit de meeste situaties biedt de combinatie bewindvoering (zo nodig met registratie in het curatele en bewindsregister) en mentorschap voldoende bescherming.

Wanneer het toch nodig is om curatele op te leggen, kan Stichting Adesse optreden als curator.

De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding.

Curatoren worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter en moeten verantwoording afleggen op het gebied van geld en bezittingen en de keuzes die worden gemaakt binnen de zorg, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter controleert de curator.

 

Tarief curatele

OmschrijvingTarief
Curatele:€ 197,92 per maand
Opstarttarief:volgens de beschikking van de rechtbank

Is er sprake van een laag inkomen? Misschien is bijzondere bijstand mogelijk voor de kosten van curatele.